Примери

Компютърна практика

Сряда, 18 Ноември 2015 17:17

Трикове с колелцето на мишката

computer 03Освен ляв и десен клавиш, компютърните мишки имат колелце, чието предназначение далеч не всеки знае. В най-добрия случай то се използва за обикновено придвижване надолу – нагоре в отворения прозорец – при четене на документи във формат docs и pdf, при разглеждане на страници на сайтове.

Колелцето е трети клавиш на мишката и то може да се натисне така, като се натискат левия и десния клавиши.

computer 02Всеки път, когато искате да изтриете файл или папка се появява диалогов прозорец, който пита дали наистина искате да извършите изтриването. Ако се налага често да изтривате различни файлове, този диалог с компютъра губи време и обикновено е напълно излишен. Премахването му става много лесно.

computer 01При работа с текстови редактор, например Word и WordPad понякога се налага над някоя буква да се постави ударение. Обичайно това става чрез използване функцията Въвеждане на специални символи. Това е най-универсалният начин, който може да се използва както на стационарни компютри с различна клавиатура, така и на лаптопи.

facebook 01Ежедневно откриваме на Timeline във Facebook качени забавни и интересни видео клипове. Свалянето им обаче е свързано с проблеми.

Сайтът savefrom.net позволява това да стане бързо и лесно.

facebook 01YouTube е изключително богат и много бързо разрастващ се източник на видео файлове – от къси забавни клипчета до игрални и документални филми с всевъзможна тематика. Често след гледането на видео файла възниква необходимостта той да бъде свален на компютъра. Но за тази цел трябва да имаме инсталирана специална програма или приложение към браузъра.